directions_car
Tesla Model S 75D (Personalbil)
En grundutrustad Tesla Model S 75D som personalbil.
Bilens pris:951 280 kr
Förmånsvärde:4 875 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (475 640 kr)
Kontantinsats:0% (0 kr)
Körsträcka privat:2500 mil per år
Tjänstemil:0 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:6 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:9 792 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:13 577 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:13 577 kr per månad
Bruttolöneavdrag:10 331 kr per månad
Privat del av kostnader:2 854 kr per månad
Total privat kostnad:8 020 kr per månad