directions_car
Tesla Model X 75D (Tjänstebil)
En standardutrustad Tesla Model X 75D som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil..
Bilens pris:1 038 080 kr
Förmånsvärde:7 741 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (519 040 kr)
Kontantinsats:20% (207 616 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:6 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:6 088 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:11 103 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:16 293 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:3 496 kr per månad