directions_car
Tesla Model X P100D (Tjänstebil)
En standardutrustad Tesla Model X P100D som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil.
Bilens pris:1 683 530 kr
Förmånsvärde:12 916 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (841 765 kr)
Kontantinsats:20% (336 706 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:6 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:10 941 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:18 189 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:26 606 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:6 083 kr per månad