Välkommen!

Teslakalkylen är en sida som kan användas för att jämföra totalkostnadskalkyler mellan olika bilar (inte bara Teslor). Det finns redan ett antal exempelkalkyler som man kan titta på och utgå ifrån, och det går att skapa sina egna kalkyler baserat på de bilar man funderar på att köpa och göra jämförelser mellan dem. Sidan är inte på något sätt kopplad till Tesla!

Använd menyn för att hitta till de olika sektionerna av sidan eller dyk rakt in här nedan.

Nytt från bloggen

Förmånsvärdet för miljöbilar höjs vid årsskiftet
21 sep. 2020

Regeringen höjer förmånsvärdet för miljöbilar vid årsskiftet.

Regeringsförslag: justerad beräkning av bilförmån
18 sep. 2020

Regeringen har idag aviserat att de tänker se över hur bilförmånsberäkningen går till. Anledningen är att förmånsbilar idag är klart billigare än att köpa motsvarande bil privat, något som aldrig var tanken när systemet infördes på 90-talet. Man väljer att inte presentera några detaljer kring detta nu, utan säger att […]

Regeringens förslag om export av miljöbonusbilar
12 aug. 2020

Regeringen har publicerat en promemoria med ett förslag till ny lagstiftning för att minska exporten av bilar som erhållit miljöbonus. Promemorian finns att läsa i sin helhet här. Först och främst är det viktigt att notera varför man vill begränsa exporten av dessa bilar. Det handlar inte om att gynna […]

Senaste exempelkalkylerna

Inga kalkyler funna!