directions_car
Volkswagen Passat GTE (Tjänstebil)
En basutrustad Volkswagen Passat GTE som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil..
Bilens pris:436 000 kr
Förmånsvärde:2 558 kr per månad
Miljöbonus:28 300 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:4%
Restvärde:40% (174 400 kr)
Kontantinsats:20% (87 200 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:5,00 kr per mil (12 500 kr per år)
Försäkring:4 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:3 749 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:6 676 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:8 856 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:1 529 kr per månad