directions_car
Tesla Model S Long Range (Tjänstebil)
En standardutrustad Tesla Model S Long Range som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil.
Bilens pris:955 180 kr
Förmånsvärde:4 741 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (477 590 kr)
Kontantinsats:20% (191 036 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:6 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:5 465 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:9 459 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:14 235 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:1 996 kr per månad