directions_car
Tesla Model S 100D (Tjänstebil)
En standardutrustad Tesla Model S 100D som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil.
Bilens pris:1 192 780 kr
Förmånsvärde:4 875 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (596 390 kr)
Kontantinsats:20% (238 556 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:6 000 kr per år
Servicekostnad:6 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:7 251 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:11 511 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:17 475 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:2 063 kr per månad