directions_car
Kia Optima SW PHEV Advance (Tjänstebil)
En Kia Optima SW PHEV Advance med Pluspaket som tjänstebil med milersättning för tusen tjänstemil.
Bilens pris:404 900 kr
Förmånsvärde:2 358 kr per månad
Miljöbonus:32 500 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:4%
Restvärde:40% (161 960 kr)
Kontantinsats:20% (80 980 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:5,00 kr per mil (12 500 kr per år)
Försäkring:4 000 kr per år
Servicekostnad:4 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:3 298 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:5 939 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:7 964 kr per månad
Milersättning netto:-792 kr per månad
Privat del av kostnader:1 429 kr per månad