directions_car
BMW i3 Comfort Edition (Personalbil)
En BMW i3 Comfort Edition som personalbil.
Bilens pris:375 000 kr
Förmånsvärde:2 158 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:4%
Restvärde:50% (187 500 kr)
Kontantinsats:0% (0 kr)
Körsträcka privat:2500 mil per år
Tjänstemil:0 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:4 000 kr per år
Servicekostnad:0 kr per år
Leasingavgift exkl moms:3 157 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:4 593 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:4 593 kr per månad
Bruttolöneavdrag:3 495 kr per månad
Privat del av kostnader:1 496 kr per månad
Total privat kostnad:3 243 kr per månad