directions_car
Tesla Model 3 Long Range AWD (Tjänstebil)
En basutrustad Tesla Model 3 LR AWD som tjänstebil med 1000 tjänstemil.
Bilens pris:653 780 kr
Förmånsvärde:3 791 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (326 890 kr)
Kontantinsats:20% (130 756 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:4 000 kr per år
Servicekostnad:5 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:3 199 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:6 610 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:9 879 kr per månad
Milersättning netto:-396 kr per månad
Privat del av kostnader:1 916 kr per månad