directions_car
Kia Niro EV Advance (Tjänstebil)
En Kia Niro EV Advance som tjänstebil med 1000 tjänstemil.
Bilens pris:429 900 kr
Förmånsvärde:2 083 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:4%
Restvärde:50% (214 950 kr)
Kontantinsats:20% (85 980 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:3 000 kr per år
Servicekostnad:4 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:1 848 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:4 387 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:6 537 kr per månad
Milersättning netto:-396 kr per månad
Privat del av kostnader:1 062 kr per månad