directions_car
Tesla Model 3 Standard Range Plus (Tjänstebil)
En basutrustad Tesla Model 3 SR+ som tjänstebil med 1000 tjänstemil.
Bilens pris:540 880 kr
Förmånsvärde:2 991 kr per månad
Miljöbonus:60 000 kr
Fordonsskatt:360 kr
Ägandetid:36 månader
Ränta:1.95%
Restvärde:50% (270 440 kr)
Kontantinsats:20% (108 176 kr)
Körsträcka privat:1500 mil per år
Tjänstemil:1000 mil per år
Bränslekostnad:2,00 kr per mil (5 000 kr per år)
Försäkring:4 000 kr per år
Servicekostnad:5 000 kr per år
Leasingavgift exkl moms:2 350 kr per månad
Marginalskatt:50%
Företagets del av kostnader:5 404 kr per månad
... med kontantinsats utslagen:8 108 kr per månad
Milersättning netto:-396 kr per månad
Privat del av kostnader:1 516 kr per månad